FORMACIÓ ENERGÈTICA PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES MUNICIPALS

Realitzem cursos i tallers per al personal dels equipaments municipals, per ajudar-los a reduir la despesa energètica d’aquests edificis.

  • Assessoraments energètics per a conserges:

    Ensenyem i guiem al personal de consergeria per tal que siguin capaços de gestionar correctament l’energia de l’edifici (programació de calefacció, il·luminació, stand by, gestió energètica durant les vacances, etc.).

  • Assessorament energètic per al personal de neteja:

    Involucrem a aquestes persones a fer un bon ús de l’energia quan realitzem la seva tasca de   neteja (il·luminació, aparells encesos, climatització, etc.).

  • Assessorament energètic per al personal de biblioteques, centres cívics i altres edificis municipals:

    Ajudem i formem al personal d’aquests edificis perquè s’involucrin en la bona gestió energètica de l’edifici, fent un bon ús de la climatització, de la il·luminació, dels equips ofimàtics, etc.

·  Modalitat: presencial.

·  Nº d’alumnes màxim: 20

·  Durada: de 5 a 10 h de formació.

·  Horari: matí o tarda.