Assessoraments energètics
a comerços

L'objectiu és ajudar als petits comerços a disminuir els costos econòmics derivats de la factura elèctrica, del gas i de l’aigua.

Com realitzem els nostres assessoraments a comerços

Assessoraments

Guiem als i les comerciants perquè entenguin bé les seves factures energètiques i d’aigua i sàpiguen com gestionar-les correctament.

Ensenyem com fer digitalment un seguiment del seu consum energètic.

Aconsellem mesures d’estalvi energètic fàcilment aplicables, per aconseguir una reducció del seu consum energètic.

Optimitzem la factura elèctrica i la del gas (Discriminació horària, potència contractada, tarifes, manteniments, etc.).

Oferim assessorament energètic en implantació d’energia solar fotovoltaica i tèrmica.

Els nostres assessoraments els podem realitzar de forma presencial o on-line en funció de les vostres necessitats.