Responsabilitat social i ambiental

Intentem que les nostres accions contribueixen a millorar el nostre món,
tant a l'àmbit social com a l'ambiental.

Aspectes Socials

La diferència salarial entre el personal amb el sou més baix i el personal que té el sou més alt és d’1,65 vegades.

Per realitzar la mateixa feina es cobra el mateix sou. No hi ha discriminació econòmica per sexe o altres aspectes.

Empresa petita, on es facilita la conciliació familiar i personal amb la laboral (llibertat d’horaris, dies de festa, etc.)

Les assegurances (vehicles, responsabilitat civil, oficina, accidents, etc.), la telefonia i internet de l’empresa estan contractades en cooperatives amb criteris socials.

Aspectes Ambientals

Comprem l’electricitat a una cooperativa d’energia 100 % renovable.

Els dos vehicles de l’empresa són elèctrics, per tal de reduir al màxim l’impacte ambiental dels desplaçaments.

En aquesta empresa es recicla el 100 % dels residus que són reciclables.

Els aparells d’il·luminació i climatització són de la classe més eficient disponible.

A les nostres activitats sempre que podem utilitzem productes amb el mínim impacte ambiental possible (reciclables, compostables, ecològics, etc.)

Utilitzem paper reciclat des de fa més de 15 anys.

Per a netejar la nostra oficina no embrutem el planeta. Tots els productes de neteja que utilitzem són ecològics.