CURS PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES SOCIALS

DESCRIPCIÓ:

Curs bàsic presencial sobre eficiència energètica domèstica i optimització del rebut elèctric, pensat per formar a treballadors i treballadores socials per tal que aquestes persones puguin ajudar a les famílies vulnerables i en risc de pobresa energètica.

Nom del curs: “Curs per a treballadors i treballadores socials”

·  Nº d’alumnes màxim: 20

·  Durada: 5 h formació (també disponible curs més extens). 

·  Horari: a concretar

·  Modalitat: presencial i/o online

TEMARI I CONTINGUT:

Mòdul 1: Eficiència energètica domèstica 

Eficiència dels aparells elèctrics de la llar i etiquetes energètiques.

Utilització eficaç dels aparells elèctrics de la llar i eliminació del stand-by.

Programació dels aparells.

Mesures senzilles d’estalvi energètic.

Mòdul 2: Optimització del rebut elèctric

Modalitat de contractes.

Interpretació de la factura elèctrica.

Optimització de la potència contractada.

Gestió de la discriminació horària com a mesura d’estalvi econòmic.

Mòdul 3: Tramitació d’ajudes socials.   

Bo social. Normativa, documentació i tramitació d’aquest.

Altres tràmits amb les companyies elèctriques (punxades, deutes, expedients, etc.)

Tractament i protecció de dades.

Autoritzacions per a tràmits a tercers i documentació necessària.

Estadística general bàsica, mensual i final de projecte.

Recomanem contractar seguiment per ajudar i guiar als i a les treballadores socials durant la seva tasca en el procés inicial (no inclòs dins de la durada del curs).