CURS D'ASSESSORS I ASSESSORES ENERGÈTIQUES

Descripció:

Curs bàsic presencial sobre eficiència energètica domèstica i optimització del rebut elèctric, pensat per a formar assessores i assessors energètics per tal que aquestes persones puguin ajudar a les famílies vulnerables i en risc de pobresa energètica.

Nom del curs: “Optimització de la factura elèctrica i estalvi energètic per a famílies vulnerables”

·  Nº d’alumnes màxim: 20

·  Durada: 60 h formació (consultar altres possibilitats de durada)

·  Horari: 11 dies laborables,  de 8 h a 14 h (2 parades cada dia de 20 minuts).

·  Modalitat: presencial

tEMARI I CONTINGUT

Mòdul 1: Eficiència energètica domèstica (10 h)

Eficiència dels aparells elèctrics de la llar i etiquetes energètiques.

Mesures d’estalvi energètic i eliminació del stand-by.

Programació dels aparells.

Bones pràctiques en aparells de gran consum.

Mòdul 2: Optimització del rebut elèctric (15 h)

Modalitat de contractes.

Interpretació de la factura elèctrica.

Optimització de la potència contractada.

Discriminació horària com a mesura d’estalvi econòmic.

Mòdul 3: Assessoria energètica a la llar ( 15 h)

Presa de dades digitals a través de “edistribució”.

Càlculs i estadística bàsica.

Creació de la plantilla de treball per a l’assessoria.

Propostes i càlcul d’optimització del rebut elèctric.

Seguiment del consum a distància.

Mòdul 4: Petits arranjaments correctius, millores elèctriques i tèrmiques (5 h)

Seguretat de la instal·lació elèctrica (diferencial, potència màxima per línia i per endoll, etc.)

Entendre les pèrdues tèrmiques i aplicacions de solucions senzilles.

Mòdul 5: Tramitació d’ajudes socials. Organització del treball  (15 h)

Bo social. Normativa, documentació i tramitació d’aquest.

Altres tràmits amb les companyies elèctriques (punxades, deutes, expedients, etc.)

Pautes d’organització, bases de dades, etc.

Tractament i protecció de dades.

Autoritzacions per a tràmits a tercers i documentació necessària.

Estadística general bàsica, mensual i final de projecte.

Recomanem contractar seguiment per ajudar i guiar als i a les assessores durant la seva tasca en el procés inicial (no inclòs dins de la durada del curs de 60h).

Programa de seguiment dels Agents Energètics contractats (20 h)

Seguiment acompanyant als agents amb la durada del projecte.

  • Formació puntual de canvis contractuals.
  • Seguiment de problemàtiques complexes.
  • Suport davant de problemes amb contractacions difícils.
  • Canvis reguladors.
  • Suport telefònic, whatsapp, etc.