taller d'energia solar tèrmica

DESTINATARIS: educació secundària i batxillerat

DURADA: 2 hores

LLOC: a l’aula i al pati de l’institut.

ÀREES DEL CURRICULUM: educació per la sostenibilitat i tecnologia.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:

  • Conèixer l’aplicació de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta
  • Valorar la necessitat de l’estalvi energètic i l’energia solar  per reduir l’impacte ambiental.
  • Comprovar de manera pràctica els fenòmens físics que intervenen en el procés de l’obtenció d’aigua calenta mitjançant l’energia solar: transmissió de calor, densitat de l’aigua, efecte hivernacle, absorció del color negre, aïllaments, etc.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER:

S’introdueix amb un audiovisual la necessitat de passar-nos a un model basat en energies renovables i els conceptes bàsics per poder entendre com es pot escalfar l’aigua mitjançant l’energia solar, una font d’energia inesgotable, neta i gratuïta.

L’alumnat farà el muntatge i l’omplerta de tres equips solars tèrmics (tipus termosifó) formats per un col·lector, un acumulador, les canonades i l’estructura.

Per acabar, es prendran les últimes dades de la temperatura de l’aigua que s’ha aconseguit gràcies al Sol en un dossier i es treuen les conclusions.

equip solar tèrmica
Solar tèrmica