TALLER D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

DESTINATARIS: s’ofereixen dues pràctiques diferents en funció de si el taller és per a educació secundària o batxillerat.

DURADA: 2 hores

LLOC: a l’aula i al pati de l’institut.

ÀREES DEL CURRICULUM: educació per la sostenibilitat i tecnologia.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:

  • L’alumnat serà capaç de comprovar com una casa pot produir una part important de l’electricitat que necessita amb energia solar.
  • S’aprendrà d’una manera experimental els avantatges de les energies renovables.
  • S’experimentarà amb l’electricitat d’origen solar i els elements bàsics d’aquest tipus d’instal·lació.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER

Primer es fa una xerrada amb suport audiovisual, per introduir la importància que té fer el canvi cap a les energies renovables i els conceptes bàsics sobre la fotovoltaica en concret.

Pràctica del taller per a l’ESO: 

Es realitza el muntatge de quatre maquetes d’una casa solar fotovoltaica autònoma en grups de cinc a set alumnes. Aquests, faran tota la instal·lació elèctrica (cablejat, punts de llum, timbres, mòduls solars i bateries). Finalment al pati, es realitzarà la comprovació del funcionament d’aquesta instal·lació solar (inclinació i orientació, ombres, producció elèctrica en relació al número de mòduls solars, etc.). Per acabar, s’anoten les dades en un dossier i es treu la conclusió del taller.

Pràctica del taller per a Batxillerat: 

Es muntaran quatre equips solars fotovoltaics d’autoconsum, per comprovar com es pot produir electricitat de manera neta per alimentar una part de l’energia d’un habitatge. L’alumnat muntarà el panell solar, l’inversor, l’estructura i els mesuradors energètics.

Equip fotovoltaic

Equip pel taller d’energia solar fotovoltaica per a l’ESO

fotovoltaica batx 1

Equip pel taller d’energia solar fotovoltaica destinat a Batxillerat i Cicles Formatius.