taller d'eficiència energètica

DESTINATARIS: educació secundària i batxillerat

DURADA: 1 o 2 hores (en funció de la modalitat escollida).

LLOC: a l’aula.

ÀREES DEL CURRICULUM: educació per la sostenibilitat i tecnologia.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:

  • Ser capaç de valorar la necessitat d’aprofitar més eficientment els recursos energètics i les matèries primeres.
  • Diferenciar i reconèixer els aparells eficients que es troben al mercat i els hàbits que ens permeten fer-ne un bon ús.
  • Aprendre diferents mesures d’estalvi energètic fàcils d’aplicar a les seves cases.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER: 

Modalitat taller 2 hores:

Teoria: En primer lloc es fa una introducció amb un suport audiovisual, sobre la relació entre el mal ús de l’energia i el deteriorament ambiental, i es dóna l’alternativa; un model energètic basat en l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables.

Pràctica: L’alumnat, utilitzarà uns equips que els permetran entendre el sistema de mesura del consum energètic i la comparació entre aparells eficients i malbaratadors. Tot això, es farà amb un mesurador energètic, a partir d’un equip amb diferents tipus de bombetes i de la mesura de l’Stand by d’alguns aparells.

Al dossier lliurat es farà la comparativa entre una casa eficient i una casa malbaratadora. Aquests càlculs demostraran que aplicar mesures senzilles d’estalvi energètic i, invertir en aparells eficients implica una gran reducció econòmica i d’emissions.

S’explicaran diferents mesures senzilles d’estalvi energètic que es puguin aplicar a les llars sense problemes i amb costos econòmics molt baixos.

Modalitat taller 1 hora:

Només es farà la part pràctica.

Maleta bombetes