Assessoraments a petites
i mitjanes empreses

L'objectiu és ajudar a les petites i mitjanes empreses a disminuir els costos econòmics derivats de la factura elèctrica, del gas i de l’aigua.

Com realitzem els assessoraments a petites i mitjanes empreses

Assessoraments

Guiem a les petites i mitjanes empreses perquè entenguin bé les seves factures energètiques i d’aigua i sàpiguen com gestionar-les correctament.

Ensenyem com fer digitalment un seguiment del seu consum energètic.

Aconsellem mesures d’estalvi energètic fàcilment aplicables, per aconseguir una reducció del seu consum energètic.

Optimitzem la factura elèctrica i la del gas (Discriminació horària, potència contractada, tarifes, manteniments, etc.).

Oferim  assessorament per a la implantació d’energia solar fotovoltaica i tèrmica.

Els nostres assessoraments els podem realitzar de forma presencial o on-line en funció de les vostres necessitats.