Auditoria elèctrica de  l’edifici municipal

 

 

 

 

 

       Eficàcia i eficiència en el consum energètic de l’edifici municipal

 

 

 

 

      Adreçats a:

 

 

  • Professors primària i secundaria
  • Personal subaltern d’equipaments municipals (conserges)
  • Tècnics municipals.

       El curs es desenvoluparà en 9 hores lectives, en tres sessions de 3 hores.

       Amb aquest curs pretenem arribar al personal que treballa a les dependències

       municipals i que són actors actius del consum d’energia de l’edifici municipal.

       Creiem que són els únics que poden fer baixar la demanda energètica, amb les seves

       actituds diàries i sense baixar la qualitat educativa ni de confort.

 

       Alhora podrem baixar els costos anuals, sense fer grans inversions, només amb el canvi

       de model de consum.

       També podem proposar canvis en els equipaments, però aquest apartat no ha de ser

       d’una bona gestió de la demanda.

       Podem demostrar que reduccions del 20% al 40% en la factura elèctrica són possibles, 

       pràcticament sense cap inversió.

 

 

 

      El material que utilitzarem:

 

 

 

  1. Maleta eficiència. Compararem diferents tipus d’iluminació
  2. 10 mesuradors energètics “effergy socket”
  3. Taules Excel per recollir dades
  4. Power point de totes les presentacions

 

     Temari.

 

      1a sessió: 3h

 

      Trenquem mites respecte a l’energia

 

  

10‘ Presentació del curs.

10’ Definir el concepte d’energia.

45’ Impactes negatius de l’excessiu consum energètic actual en la nostra societat global.

25’ Impactes positius derivats de l’estalvi i d’utilització de les energies renovables.

10’ Pausa

20’ L’excessiu consum energètic en els “nostres” edificis municipals.

25’ Descobrir el concepte d’eficàcia i eficiència energètica.

20’ Mesurem “l’stand by”, els consums ocults, etc.

15’ A on podem estalviar: energia elèctrica, aigua, clima, residus.

  

 

      2a sessió. 3h

 

     Posada en pràctica.

      Auditoria elèctrica de l’edifici municipal

 

15’ Com s’organitza una auditoria i creació de grups de treball.

60’ Recollir dades de tot l’edifici i de tots els aparells.

10’ Pausa

60’ Realitzar càlculs de consum energètic i esmicolar les dades per espais.

15’ Comparar dades amb les factures reals de consum.

20’ Petjada ecològica de l’edifici municipal.

 

     3a sessió. 3h.

 

      Bones pràctiques energètiques en equipaments municipals

 

 

20’ Transformar dades energètiques de l’auditoria en € i en CO2.

30’ Aprendre a gestionar la demanda.

60’ Eines sense cost, de control de la gestió energètica. Aturar els “stand by” i els consums ocults, control horari, de presència, desconnexió total d’aparells en dies no lectius, caps de setmana, festes, vacances, etc.

10’ Pausa

30’ Càlcul de l’estalvi en €, Kwh, i CO2, amb les mesures correctores.

30’ Valoracions, reflexions  i acords finals.

 

 

 

      Necessitats del curs

 

  •       Espai municipal, que disposi d’aula amb projector i PC.
  •       Es recomanable un edifici amb diferents espais (escola, centre cívic, etc). 

 

 

      Esperem que us agradi la proposta.

      Qualsevol dubte us agrairem que ens el consulteu.